CONNECT
船場ビルディング

1925年(大正14年)

芝川ビル

1927年(昭和2年)

大阪農林会館

1930年(昭和5年)

北浜レトロ

1912年(明治45年)

丼池繊維会館

1922年(大正11年)

堺筋倶楽部

1931年(昭和6年)

細野ビルヂング

1936年(昭和11年)

築港赤レンガ倉庫

1923年(大正12年)

フジハラビル

1923年(大正12年)

ミナミ株式会社

1934年(昭和9年)

旧八木通商ビル

1917年(大正6年)

ダコタハウス

1925年(大正14年)頃

大阪ガスビル

1933年(昭和8年)

新井ビル

1922年(大正11年)

泉布観

1871年(明治4年)

浜寺公園駅

1907年(明治40年)

メリヤス会館

1929年(昭和4年)

日本銀行大阪支店

1903年(明治36年)

旧大林組本店

1926年(大正15年)

青山ビル

1921年(大正10年)

大阪倶楽部

1924年(大正13年)

大江ビルヂング

1921年(大正10年)

大阪中央郵便局

1939年(昭和14年)

生駒ビル

1930年(昭和5年)

ユースアートギャラリー

1871年※1935年に再建